bảng Giá park hill times city, giá park hill times city

Thu, 03/03/2016 14:40

Mặt Bằng Thiết Kế Căn Hộ Park Hill 12 Vinhomes Times City

(Banggiaparkhilltimescity.com) - Thông Tin Mặt Bằng Thiết Kế Căn Hộ Park Hill 12 Vinhomes Times City

Thông tin Mặt Bằng Thiết Kế Căn Hộ Park Hill 12 Vinhomes Times City:

Download mặt bằng căn hộ Park 12 - Park Hill Vinhomes Times City tại đây: Mặt bằng Park Hill

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-1.jpg

Mặt bằng tổng quan Park 12 Vinhomes Times City

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-2.jpg

Mặt bằng điển hình các căn hộ trong dự án Park 12 - Vinhomes Times City Park Hill Premium

Thông tin chi tiết các căn hộ Park 12:

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-3.jpg

Thông tin căn hộ dự án Vinhomes Times City Park Hill Premium 12

Căn hộ 1,2 của Park 12:

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-4.jpg

Thiết kế Căn hộ 3,4 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-5.jpg

Thiết kế Căn hộ 5,6 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-6.jpg

Thiết kế Căn hộ 7,8 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-7.jpg

Thiết kế Căn hộ 9,10 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-8.jpg

Thiết kế Căn hộ 11,12 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-9.jpg

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-8.jpg

Thiết kế Căn hộ 12A,12B của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-11.jpg

Thiết kế Căn hộ 15,16 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-12.jpgThiết kế Căn hộ 17,18 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-13.jpg

Thiết kế Căn hộ 19,20 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-14.jpg

Thiết kế Căn hộ 21,22 của Park 12

53-mat-bang-thiet-ke-can-ho-park-hill-12-vinhomes-times-city-15.jpg

Liên hệ xem nhà mẫu và báo giá chi tiết các căn hộ dự án Park 12 - Vinhomes Times City Park Hill Premium

Hotline: 0906.616.456

Download Báo Giá Căn Hộ Vinhomes Times City Park Hill !
Họ và tên: (?)
Số điện thoại: (?)
Email: (?)


Liên Hệ Báo Giá Và Đặt Mua

Hotline (24/7):
Chuyên Viên Tư Vấn: Mr Tân

0906.616.456


Vinhomes Metropolis